2297052708 ΒΑΘΥ ΣΟΥΒΑΛΑΣ, Αίγινα

ΒΑΘΥ ΣΟΥΒΑΛΑΣ, Αίγινα, Αττικής Τ.Κ.: 18010

Τηλέφωνο: 2297052708

Κινητό: 6944474732

Υπεύθυνος: ΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Κατηγορία: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 60949

Ιστοσελίδα: http://www.xomatourgikagaris.gr